YENİ KULLANICI KAYDI
Kullanıcı Adı
Parola (En az 6 karakterden oluşmalıdır)
Parola (Tekrar)
Ad
Soyad
Tc Kimlik No
  Zorunlu değildir. Fatura kesebilmemiz ve kimlik doğrulamanızın yapılabilmesi için istenmektedir.
E-Posta Adresi
Cep Telefonu
Üyesi Olduğum Kurum / Site

 

SAHİPLEN.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM KOŞULLARI

İşbu sözleşme NES BİLİŞİMDE GÜVENLİK HİZMETLERİ (SAHİPLEN) www.sahiplen.com web sayfasına üye olan (Üye) ve üye olmayan (Kullanıcı) ziyaretçiler arasında olup, konusu üyelere ve üye olmayan ziyaretçilere hizmet verilme koşullarıdır. Diğer bir deyişle işbu Üyelik Sözleşmesi SAHİPLEN’in hizmetlerinden faydalanan, Üye olmamış Kullanıcı’lar ve kaydını yaptıran Üye’ler için geçerlidir.

1. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

1.1. Üye’ler verdikleri bütün bilgilerin doğru ve tam olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
1.2. Üye, SAHİPLEN’i kullanırken, ne şekilde olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre geçerli bir yasayı da düzenlemeyi ihlal edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Böyle bir ihlal durumunda yetkili mercilerden gelen talep doğrultusunda SAHİPLEN, Üye’nin bilgilerini yasal ve yetkili mercilerle paylaşabilir. Yasal mercilerden birinin siteden, herhangi bir kullanıcı veya üye hakkında bilgi istemesi durumunda, site, kullanıcının veya üyenin onayı olmadan istenilen bilgileri verebilir.
1.3. Üye, SAHİPLEN ‘de yayınlanan hiçbir yazı, görsel, animasyon, kodlama, fotoğraf, grafik ve video’nun yayın hakkı sahibinden izin alınmadan kullanılamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
1.4. SAHİPLEN kullanıcıları, kullanıcı adlarını ve şifrelerini kendileri belirler. Bu kullanıcı adı ve şifrelerin korunması tamamen kullanıcının sorumluluğu altındadır. Üye, şifrelerinin üçüncü kişilerce öğrenilmesi ve kullanılmasından doğacak zararlardan SAHİPLEN’in sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taaahhüt ederler. 
1.5. Üye, bu Sözleşme’ye aykırı davrandığı takdirde, bu davranışı nedeniyle SAHİPLEN’in uğrayabileceği tüm zararı karşılayacağını kabul, beyan ve taaahhüt eder.
1.6. Üyeler, sitede yaptıkları bütün işlemlerden yasal olarak kendileri sorumludurlar.
1.7. SAHİPLEN’in izni dışında, Üye’lerin, Site üzerinden yapacakları herhangi bir işlemde başka bir web sitesine, bir web sitesinin içeriğine veya ağ üzerindeki herhangi bir veriye link vermeleri yasaktır.

2. SAHİPLEN’in Hak ve Yükümlülükleri

2.1. SAHİPLEN sitedeki belli alanları veya bölümleri reklâm alanı olarak satma hakkına sahiptir. 
2.2. SAHİPLEN’in tescil edilmiş markası olan Sahiplen adı ve logosunun izinsiz kullanımı yasaktır.
2.3. SAHİPLEN, bir Üye’nin üyeliğini herhangi bir neden göstermeden herhangi bir zaman silme hakkına sahiptir. 
2.4. Üyelerin bilgilerinin gizliliğine azami gayret gösterilmesi temel site ilkesidir.
2.5. SAHİPLEN; kullanıcı şartlarını ve/veya yasaları ihlal eden yada şüphelenilen her türlü durumda; kullanıcı bilgileri üzerinde her türlü denetimi yapabilir. Kullanıcı şartlarına ve/veya yasalara aykırı olduğunun tespit edildiği ya da şüphelenildiği durumlarda, önceden hiç bir uyarı olmadan kullanıcı hesapları iptal edilebilir, silinebilir.
2.6. SAHİPLEN çıkabilecek teknik bir aksaklıktan dolayı oluşan, bilgi kaybı ve benzeri sorunlardan sorumlu değildir.

3. Diğer

3.1. SAHİPLEN hiç bir şart altında, sitedeki hizmetlerin sürekli, güvenli veya kesintisiz devam edeceğine dair garanti veya taahhüt vermez. 
3.2. Kontrol dışı oluşabilecek, herhangi bir nedenle oluşabilecek (elektrik kesintisi, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi), internet kullanımından kaynaklanabilecek faktörlere bağlı olarak sitenin işlemesinde sorunlar yaşanması durumunda doğabilecek kullanıcı zararlarından SAHİPLEN sorumlu değildir. 
3.3. İşbu sözleşmenin maddelerinden biri veya birkaçının geçersiz kılınması veya mevcut kanunlara aykırı duruma düşmesi durumunda diğer maddelerin bağlayıcılıkları devam eder. 
3.4. Kullanıcıların işbu sözleşmeye aykırı hareketleri, site/şirketin tüm yasal hakları mahfuz kalmak kaydı ile işleme konabilecektir. 
3.5. Üyeler SAHİPLEN’in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
3.6. www.sahiplen.com sitesinden satın almış olduğunuz zaman damgası kontörlerini, kullanılmamış olması koşuluyla, satınalma tarihinden itibaren 7 (yedi) günlük süre içerisinde iade edebilirsiniz. İade işleminin gerçekleşmesi için, iade sebebini belirten bir e-postanın info@sahiplen.com mailine gönderilmesi ve ürün ile ilgili iade faturasının düzenlenip tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

4. Gizlilik İlkeleri

4.1. SAHİPLEN; üyelerinin özel bilgilerinin gizliliğine önem verir ve bu bilgileri korur.
4.2. SAHİPLEN; kullanıcıların IP adreslerini kayıt eder.
4.3. SAHİPLEN’e üye tarafından verilen bilgiler; kesinlikle 3.kişilerle paylaşılmayacak, verilmeyecek, satılmayacaktır. Fakat SAHİPLEN, içerisindeki tüm bilgilerin anonim istatistiklerini ve kullanıcıların seçimlerinin demografik bilgileri kullanabilir.
4.4. SAHİPLEN, üyelerinin e-mail adreslerini; bir tek ”sahiplen.com” ’da kullanmak şartıyla; toplu bilgilendirme, toplu reklam vs gibi durumlarda kullanabilir.
4.5. SAHİPLEN kullanıcıları kullanıcı adlarını ve şifrelerini kendileri belirler. Bu kullanıcı adı ve şifrelerin korunması tamamen kullanıcının sorumluluğu altındadır. 
4.6. İşbu hüküm ve maddeler SAHİPLEN tarafından istendiği zaman, haber vermeden, tek taraflı olarak değiştirilebilir, iptal edilebilir veya yeni maddeler eklenebilir, güncellenebilir.

5. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Geçerlik Süresi

5.1. Kullanıcı, üyelik formunu doldurup kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu sözleşme ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. 
5.2. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

6. Üyelikten İhraç

6.1. Bir kullanıcının/üyenin; site kurallarına, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere aykırı davranışlarda bulunmaları, verilen bilgilerin tahkik ve tasdik edilememesi, çeşitli davranışlarının hukuki sorumluluk doğurması veya doğuracak olması halinde, herhangi bir uyarıya gerek olmaksızın kullanıcının üyeliği, sitenin takdirinde olmak üzere geçici olarak veya tamamen iptal edilebilir. 
6.2. Kullanıcılar, siteye üye olurken, üyelikten ihraç işlemi konusunda her türlü yetkiyi peşinen siteye verdiklerini kabul ederler. Üyelikten ihraç için SAHİPLEN gerekçe göstermek zorunda değildir

7. İhtilaflar

7.1. İşbu Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır. 
7.2. Üyelik sözleşmesiyle ilgili sorunlarınız için info@sahiplen.com adresine yazabilirsiniz.
7.3. İşbu sözleşme nedeniyle SAHİPLEN’in Üye’nin sistemde kayıtlı e-mail adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-posta mesajının Sahiplen tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Üye’ye ulaştığı kabul edilecektir. 
7.4. Üye, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. 
7.5. İşbu Sözleşme Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

HATIRLATMA: "Bazı durumlarda aktivasyon e-maili Yahoo, Gmail, Mynet ve Hotmail gibi servis sağlayıcıların “Bulk Mail” veya “Junk Mail” dosyalarına düşebilir. Eğer birkaç dakika içinde sahiplen.com’dan bir mesaj almazsanız “Bulk Mail” ve "Junk Mail” dosyanıza da bakmanızı tavsiye ederiz.